Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla

Igno Šeiniaus muziejus

1989-ųjų metų pavasarį Ignas Šeinius sugrįžo į tėviškės padangę: buvo paminėtos 100-osios rašytojo gimimo metinės, Šeiniūnuose pastatytas stogastulpis, į svečius atvyko rašytojo sūnus Irvis su žmona.
Taip prasidėjo mūsų pažintis su žymiuoju impresionistu Ignu Jurkūnu - Šeiniumi, prieš daugelį metų palikusį gimtąjį kraštą.
Prabėgo 10 metų... Skaitėme rašytojo kūrinius, po kruopelytę rinkome medžiagą tvarkėme, kaupėme, saugojome.
1999 m., minint rašytojo 110-ąsias gimimo metines, mūsų mokyklai suteiktas Igno Šeiniaus vardas, įkurtas muziejus, kuriame eksponuojama medžiaga iki tol saugota lietuvių kalbos kabinete.
Kiekvienas muziejaus eksponatas turi savo istoriją. Pirmasis - nežinomo dailininko nutapytas rašytojo portretas, surastas lietuvių kalbos kabinete paslėptas už spintų. Vertingiausias eksponatas - originali Igno Šeiniaus nuotrauka, kurią padovanojo rašytojo sūnus Irvis Šeinius.
Turime nemažai knygų, dokumentų kopijų, nuotraukų. Kasmet mokykloje vyksta rašytojo gimimo metinių minėjimai, todėl visi mokinių darbai (rašiniai, meno dirbiniai, moksliniai tyrinėjimai, kryžiažodžiai) saugomi mūsų muziejuje.
Muziejuje lankosi ne tik mūsų mokyklos mokiniai (vyksta renginiai, pamokos), bet ir svečiai iš kitų mokyklų. Yra parengta edukacinė programa, supažindinanti lankytojus su muziejuje esančia medžiaga.

Buities muziejus

2001 m. įkurtas mokyklos buities muziejus. Susikūrusi entuziastų mokinių grupė, vadovaujama mokytojų L. Kamienienės ir L. Rumšytės, stengėsi sužinoti visas Bagaslaviškio apylinkės paslaptis ir žymesnes vietas, susipažinti ne tik su praeitimi, bet ir dabartimi.
Keliaudami po Bagaslaviškio kraštą mokėmės mylėti ir gerbti senus žmones, savo artimuosius, gimtąją sodybą.
Iš kiekvienos kelionės parsinešėme eksponatų savo mažam muziejui.

Mokyklos istorijos muziejus

Švenčiant mokyklos šimto metų jubiliejų, buvo įkurtas mokyklos istorijos muziejus. daugelį eksponatų mokyklai padovanojo mokyklos buvę mokytojai, mokiniai ir svečiai...@ 2014 bagaslaviskis.lt

mokykla@bagaslaviskis.lt

Į viršų